Orientační ceník

Léčba kazu

Výplně nahrazují část zubu odstraněnou při vrtání. K výběru materiálu je nezbytné zhodnotit rozsah defektu, umístění výplně, stupeň kazivosti, úroveň hygieny a samozřejmě splnit požadavky pacienta.

Nabízíme dva typy nadstandardních výplňových hmot:

Kompozitní výplň (bílá výplň v barvě zubu)

Materiál, který se může užívat v celém úseku chrupu. Je vysoce estetickou variantou ošetření, vzhledově téměř nerozeznatelnou od přirozeného zubu. Při zhotovení stačí odvrtat pouze zkaženou část zubu. Tento šetrnější postup (ve srovnání s amalgámem) umožňuje velice silná mikromechanická vazba materiálu k zubu . Aby se zajistila dlouholetá funkčnost výplně, je zapotřebí vrstvit kompozitní materiál ve velmi tenké vrstvě a osvěcovat každou vrstvu zvlášť polymerační lampou, aby došlo ke ztvrdnutí materiálu v celé vrstvě. Zhotovení kompozitní výplně je tak časově i technicky náročné.

Skloinomerní výplň (bílá výplň s fluoridy)

Je výborným materiálem pro defekty spíše menšího rozsahu. Avšak vazba mezi skloionomerní výplní a zubní tkání je jedna z nejlepších, které je v současnosti možno docílit. Materiál navíc ošetřuje své okolí pomocí uvolňování fluoridových iontů, které remineralizují odvápněné tvrdé zubní tkáně, působí tedy léčebně.

Orientační ceník:
 • Kompozitní výplň ............... od 2000 Kč
 • Skloinomerní výplň ............ od 1200 Kč


Zánět v zubu, léčení kanálků, endodoncie

Cílem endodontického ošetření je zachránit zub, který by jinak bylo nutné vytrhnout.
Díky škodlivým látkám z bakterií, které způsobují kaz, dojde k zánětu „nervu“ uvnitř zubu.
Tento zub pak zpočátku reaguje intenzivně na studené, případně teplé a je citlivý na skousnutí. Musíme z nitra zubu odstranit zanícený obsah, řádně kanálek dezinfikovat a poté hermeticky uzavřít.
V závislosti na charakteru problému je někdy třeba toto ošetření provádět ve více návštěvách.
Po definitivním zaplnění kořenových kanálků je nevyhnutelné dokončit ošetření výplní nebo i dostavbou a korunkou a to v co nejkratším čase.
V naší ordinaci plníme kanálky metodou laterální kondenzace a gutaperčovými čepy po předchozím strojovém opracování kořenového systému RACE vrtáčky.

Cena za ošetření:
 • 1 kořenový kanálek ......... od 2800 Kč

Počet kanálků v jednotlivých zubech:
 • Horní a dolní řezáky a špičáky – zpravidla jeden kanálek
 • Horní a dolní třenové zuby (4+5) – obvykle dva kanálky
 • Horní a dolní stoličky – tři až čtyři kanálky


Alternativy ošetření:
 • Ošetření hrazené ZP ( ruční opracování, zaplnění cementem )
 • Vytržení zubu a jeho náhrada implantátem, můstkem či protézou
Možné komplikace:
 • Odlomení kořenového nástroje, který se používá na zprůchodnění kanálku
 • Proděravění (perforace) stěny kanálku během opracování
 • Nekompletní hojení
 • Citlivost, případně bolestivost i na skus několik hodin až dní po ošetření
 • Otok nad ošetřeným zubem
 • Zlomení, prasknutí či ztráta zubu
 • Selhání léčby kořenového kanálku v cca 5 až 10% případů
Orientační rozsah stomatologické péče hrazené zdravotními pojišťovnami
 • 2x preventivní vyšetření ročně (druhá prohlídka by měla být provedena s odstupem min. 5 měsíců od první, kvůli zachování Vašeho ústního zdraví)
 • RTG vyšetření (malé snímky bez omezení a panoramatický snímek 1x za dva roky)
 • Lokální injekční anestezie
 • Jednoduché výplně zubů z nedózovaného amalgamu (1 výplň na 1 zub 1x ročně), jehož aplikaci jsme v naší praxi s ohledem na zdravotní rizika prakticky opustili a zhotovujeme ho pouze na výslovnou žádost pacienta. Většina našich pacientů požaduje skutečně kvalitní péči, kterou amalgamová výplň při jejíž přípravě se manipuluje s toxickou rtutí a která musí být zhotovena během 5 minut 150let starou technologií, opravdu není. Její jedinou "výhodou" zůstává právě úhrada z prostředků všeobecného zdravotního pojištění. Negativní následky takto zhotovených „plomb“ řešíme v naší praxi každodenně…
 • Výplně dočasných zubů u dětí
 • Extrakce dočasných i stálých zubů vč. chirurgických extrakcí
 • Drobné chirurgické výkony na měkkých i tvrdých tkáních a první pomoc při úrazu zubů
 • Celkové zubní náhrady s pryskyřičnými zuby a neprůhledným patrem (plně hrazeno 1x za 3 roky)
 • Část ceny korunek, fixních můstků (1x za 5 let) a částečných snímatelných náhrad (1x za 3 roky)
Podmínky úhrady výše uvedené péče z prostředků zdravotního pojištění

Pro to, aby zdravotnickém u zařízení pojišťovny výkon proplatily, musí být splněny určité podmínky, mimo jiné překročena frekvence vykázání výkonu či výrobku (např. 1 snímatelná náhrada za 3 roky apod.) bez ohledu na to, ve které ordinaci jste byli. To v praxi znamená, že když jste například v únoru byli na vyšetření u pana doktora X a ten ho vyúčtoval vaší zdravotní pojišťovně, která mu ji proplatila, není možné počítat s tím, že by pojišťovny vaše vyšetření uhradily v březnu v naší ordinaci. Vaše zdravotní pojišťovna nám již toto vyšetření znovu v jednom roce neuhradí, proto ho musíte zaplatit sami nebo se objednat na dobu, kdy od prvního vyšetření uplynulo alespoň 5 měsíců. Obdobně je to i u ostatních výše zmíněných výkonů a výrobků, u kterých je zavedeno tzv. frekvenční omezení.

Další vybrané položky z ceníku:

Protetika:
 • Metalokeramická korunka .......................... 6000 Kč
 • Celokeramická korunka ............................. 7900 Kč
 • FRC skleněný čep ..................................od 2800 Kč
Dentální hygiena:
 • DH 1 - Vstupní DH běžná.................................... 1800 Kč
 • DH 2 - Recall 45 minut....................................od 1300 Kč
 • DH 3 - Recall 60 minut....................................od 1500 Kč
 • DH 4 - Vstupní DH děti....................................od 1200 Kč
 • DH 5 - Recall děti...........................................od 1100 Kč
 • DS - Deep scaling - dle rozsahu........................od 1500 Kč
 • BEL1 - Domácí bělení bez gelu............................. 4700 Kč
 • BEL2 - Ordinační bělení Purewhitening................... 4500 Kč
 • BEL3 - Kombinované bělení.................................. 8500 Kč
 • BELG - Bělící gel Opalescence 16%......................... 450 Kč


Úplný ceník je k nahlédnutí v ordinaci.

Ordinační hodiny

Recepce:
po: 08:00 - 13:00
út: 08:00 - 13:00
st: 08:00 - 13:00
čt: 08:00 - 13:00
pá: 08:00 - 13:00

Zubní ordinace:
po: 11:30 - 18:30
út: 07:30 - 15:00
st: 07:30 - 15:00
čt: 07:30 - 15:00
pá: 07:45 - 14:00

Dentální hygiena
po: 11:30 - 19:00
út: 07:30 - 15:00
stř: 08:00 - 16:30
čt: 07:30 - 15:00
pá: 07:30 - 14:30

 
Copyright © 2012 Zubní ordinace Prima Zubařka | Webmaster JP